Archive

bar

Chefens ansvar – intro

LEKTION 5 – Ansvar och rollfördelning

LEKTION 1 – Vad är en bra arbetsmiljö

Grunderna i SAM – förklarade av arbetsrättsjurist Per Axell

LEKTION 3 – Systematiskt arbetsmiljöarbete

Diskussion 1 efter Lotta Dellve

Så här ser regelverket ut

LEKTION 2 – Så ser regelverket ut

Introduktion

Diskussion 1