Lektion 5 - Ansvar, samverkan och uppgiftsfördelning

Arbetsmiljölagen är tydlig med att det är arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön. Men lagen slår också fast att arbetstagarna aktivt ska delta i arbetsmiljöarbetet som en del i samverkan.

Arbetstagaren ska delta i arbetsmiljöarbetet genom att följa föreskrifter och regler, använda skyddsanordning och delta i genomförande av arbetsmiljöåtgärder. Och arbetstagarna ska underrätta arbetsgivaren om de uppmärksammar risker i arbetsmiljön.