Uppgiftsfördelning – att fördela arbetsmiljöarbetet

I föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete står det att arbetsgivaren ska fördela arbetsmiljöuppgifterna på en eller flera chefer eller arbetsledare.

Arbetsgivaren ska också se till att de som arbetar med dessa uppgifter är tillräckligt många och att de har de befogenheter och resurser som behövs.