Krav på kunskaper hos chefer

Arbetsgivaren ska se till att de som får arbetsmiljöuppgifterna har tillräckliga kunskaper om:

  • Regler som har betydelse för arbetsmiljön.
  • Fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som innebär risker för ohälsa och olycksfall.
  • Åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall.
  • Arbetsförhållanden som främjar en tillfredsställande arbetsmiljö.