Archive

bar

Avslutning och utvärdering

Vinjettfilm till utbildningen

Diskussion 2 efter Lotta Dellve

Lotta Dellve film del 2

Lotta dellve introduktion nr 2

Kunskapskrav som ställs på chefer

Välkommen!

Frågor efter film om ansvar och rollfördelning

LEKTION 4 – Organisatorisk och social arbetsmiljö

Diskussion om lösningsorienterat arbetssätt