Diskutera!

  • Hur ser ni till att medarbetarna och cheferna hos er förstår sitt ansvar för arbetsmiljöfrågor?
  • Hur säkerställer ni att alla medarbetare och chefer vet vem som har ansvar för vad inom arbetsmiljöområdet?

Diskutera i 10 minuter. Inled med att starta timern så att ni har koll på tiden. Gå sedan vidare till nästa sida.