Systematiskt arbetsmiljöarbete – vilka regler styr

Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete gäller för alla arbetsgivare.

I den här utbildningen kommer ni att guidas genom det regelverk som ligger bakom allt arbetsmiljöarbete. Utbildningen ska göras i grupp vid stor bildskärm och med en dator.

Utbildningen tar ungefär 4 timmar att gå igenom. I vissa moment kommer gruppen att få instruktioner för hur lång tid en diskussion är tänkt att vara. Ni väljer naturligtvis själva hur länge ni diskuterar men tiden är satt med tanke på att ni ska hinna igenom allt på knappt 4 timmar, inklusive paus.

Tanken är att utbildningen genomförs partsgemensamt; arbetsgivarföreträdare och fackliga företrädare/skyddsombud i exempelvis skyddskommittéer och samverkansgrupper.

 

Starta utbildning