Systematiskt arbetsmiljöarbete – vilka regler styr

Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete gäller för alla arbetsgivare.

I den här utbildningen kommer ni att guidas genom det regelverk som ligger bakom allt arbetsmiljöarbete. Utbildningen ska göras i grupp vid stor bildskärm och med en dator.

Utbildningen tar ungefär 4 timmar att gå igenom. I vissa moment kommer gruppen att få instruktioner för hur lång tid en diskussion är tänkt att vara. Ni väljer naturligtvis själva hur länge ni diskuterar men tiden är satt med tanke på att ni ska hinna igenom allt på knappt 4 timmar, inklusive paus.

Utbildningen är gjord för att genomförs partsgemensamt av arbetsgivarföreträdare och fackliga företrädare/skyddsombud tillsammans i grupp vid stor bildskärm och med en dator. Klicka på CC i filmernas menyrad för att aktivera textning.

 

Starta utbildning