Välkommen till Partsrådets
e-utbildningar

Partsrådet har tagit fram sex utbildningar kring frågor som rör arbetsmiljö och hållbart arbetsliv. Utbildningarna vänder sig främst till medlemmar i samverkansgrupper och är tänkta att genomföras i grupp, men är även relevanta för andra grupper beroende på utbildningens tema. Kunskap, fakta och exempel från statliga arbetsplatser varvas med diskussioner i gruppen.

Alla filmer i utbildningarna är textade. Klicka på CC i filmens menyrad för att aktivera textningen.