Välkommen till Partsrådets arbetsmiljöutbildningar

Partsrådet har tagit fram fem utbildningar kring olika arbetsmiljöfrågor. Utbildningarna vänder sig främst till medlemmar i samverkansgrupper och är tänkta att genomföras i grupp. Kunskap, fakta och exempel från statliga arbetsplatser varvas med diskussioner i gruppen.

Alla filmer i utbildningarna är textade. Klicka på CC i filmens menyrad för att aktivera textningen.