Organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete i praktiken

Arbetsmiljöföreskrifterna om Organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA, trädde i kraft 31 mars 2016. I den här utbildningen blir ni guidade genom de fyra stegen i det systematiska arbetsmiljöarbetet – undersöka, riskbedöma, åtgärda och kontrollera.

Utbildningen är tänkt att genomföras partsgemensamt, med arbetsgivarföreträdare och fackliga företrädare/skyddsombud vid stor bildskärm och med en dator.
Klicka på CC i filmernas menyrad för att aktivera textning.

Utbildningen tar cirka två timmar att genomföra, om ni följer den avsatta tiden för varje moment. Ni tar er vidare genom att klicka på pilen till höger på varje sida. Välkomna!

Starta utbildning