Att riskbedöma den organisatoriska och sociala arbetsmiljön

Den tredje lektionen handlar om att riskbedöma den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Det är ett område som Lisbeth Rydén, doktorand i företagsekonomi vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, har tittat närmare på.

Här berättar hon om vanliga misstag och varför det finns anledning att fokusera på organisering och inte bara på ledarskap i riskbedömningen.