Lektion 4 - Att åtgärda den organisatoriska och sociala arbetsmiljön

I denna lektion ligger fokus på att åtgärda den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Peter Salander får Lasse Frisk som gäst i studion. Han är arbetsmiljökonsult och stöttar organisationer i frågor som bland annat rör den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Lasse Frisk berättar om hur arbetsgivare och skyddsombud tillsammans kan arbeta med åtgärder, bland annat genom att tydliggöra och ta fram riktlinjer för bland annat tillgänglighet på arbetsplatsen.