Avslutande diskussion

  • Vilka är de viktigaste insikterna som ni har fått av utbildningen?
  • Hur följer ni upp de åtgärder ni bestämt att genomföra? Vilka effekter har åtgärderna haft?
  • Pröva Lasse Frisks metod BSF. Diskutera vad ni ska börja med, sluta med, fortsätta med i ert sätt att bedriva det organisatoriska och sociala arbetsmiljöarbetet.

Diskutera i 15 minuter. Inled med att starta timern så att ni har koll på tiden.