Diskutera!

  • Hur följer ni upp de åtgärder ni bestämt att genomföra?
  • Vilka effekter har åtgärderna haft?

Diskutera i tio minuter. Inled med att starta timern så att ni har koll på tiden. Gå sedan vidare till nästa sida.