Att arbeta med SAM i vardagen

Alla arbetsplatser ska ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM.

I utbildningens inledande lektion får ni höra hur det systematiska arbetsmiljöarbetet har fungerat på några myndigheter, under de första åren med de nya arbetsmiljöföreskrifterna om Organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA.

Därefter finns tid avsatt för en diskussion om hur de nya arbetsmiljöföreskrifterna har påverkat det systematiska arbetsmiljöarbetet på er arbetsplats.