Att undersöka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön

I utbildningens andra lektion introducerar reportern Peter Salander SAM-snurran och fokuserar sedan på det första steget, som handlar om att undersöka.

Magnus Svartengren, professor och överläkare, verksam vid enheten för Arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet, förklarar varför det är så viktigt att undersöka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och berättar om hur man får in friskfaktorer i det systematiska arbetsmiljöarbetet.