Lektion 5 - Att kontrollera den organisatoriska och sociala arbetsmiljön

Vi har nu kommit till steget att kontrollera den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Peter Salander samtalar med Lasse Frisk, som betonar vikten av att få in systematik i det uppföljande arbetet. Han berättar om vilka krav som ställs på arbetsgivaren utifrån föreskrifterna om Organisatorisk och social arbetsmiljö och om en metod för att involvera medarbetarna i att ta fram mål för arbetsmiljöarbetet.