Diskutera!

  • Hur säkerställer ni att de undersökningar och riskbedömningar som ni gör av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön också resulterar i åtgärder?
  • Är det något av Statens maritima museers sätt att arbeta som skulle kunna vara intressant att tillämpa på er myndighet?

Diskutera i tio minuter. Inled med att starta timern så att ni har koll på tiden. Gå sedan vidare till nästa sida.