Konflikthantering

I den här utbildningen föreläser Thomas Jordan, docent vid Institutionen för arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet och expert på arbetsplatskonflikter, om varför konflikter uppstår och hur man kan hantera dem. Hans föreläsning utgår från en dramatiserad arbetsplatskonflikt som ni får ta del av inledningsvis.

Utbildningen är tänkt att genomföras partsgemensamt, med arbetsgivarföreträdare och fackliga företrädare/skyddsombud vid stor bildskärm och med en dator. Klicka på CC i filmernas menyrad för att aktivera textning.

Under utbildningens gång finns frågor att diskutera. I Lektion 2, Återknytning efter reflektion, och i Lektion 5 finns även material att ladda ner och
skriva ut. Arbetsmaterial

Det tar cirka tre timmar att genomföra utbildningen. Ni tar er vidare genom att klicka på pilen till höger på varje sida. Välkomna!

Starta utbildning