Avslutande diskussion

  • Utifrån det som ni nu har hört och diskuterat i utbildningen vilka är de två första åtgärderna som ni behöver arbeta vidare med för att få en bättre konflikthantering på myndigheten?

Diskutera i 15 minuter. Inled med att starta timern så att ni har koll på tiden.