Lektion 2 – Fem teman

I utbildningens andra lektion går Thomas Jordan igen fem övergripande teman som kan ligga till grund för konflikter – fördelningsfrågor, positionsfrågor, strukturfrågor, beteendenormfrågor och övertygelsefrågor.

Han betonar att det är viktigt att vara observant på och ha ett språk för dessa olika teman, så att man blir medveten om vilka olika former av önskemål som finns på arbetsplatsen.