Lektion 1 – Vad är konflikter?

Utbildningens inledande lektion handlar om hur man definierar en konflikt. Thomas Jordan ger sin definition av begreppet och pratar om de olika delarna som en konflikt består av.

Han kommenterar också den dramatiserade konflikten på Myndigheten för kulturfrämjande.