Lektion 4 - Fyra sätt att hantera konflikter

Den fjärde lektionen handlar om fyra grundläggande ansatser för att lösa konflikter – dialog, diskussion/förhandling, regelstyrda procedurer samt makt/överkörning. Thomas Jordan förklarar och visar på fördelar och nackdelar med de olika ansatserna.

Han menar att det är viktigt att ha ett språk för att beskriv de fyra vägarna, så att det blir lättare att välja väg.