Lektion 3 – Konflikters tre nivåer

Thomas Jordan föreläser i utbildningens tredje lektion om de underliggande orsakerna till konflikter.

Han menar att man kan se konflikter utifrån tre olika nivåer – individnivån, relationsnivån och systemnivån. Vilken betydelse har det som uppstår på respektive nivå till att det uppstår en konflikt? Vilka åtgärder behöver man sätta in på de olika nivåerna?