Diskutera!

  • Utgå från listan med fem övergripande teman för konflikter. Vilka av dessa fem teman blir till viktiga frågor för er själva och för andra på er myndighet?
  • Vad är kärnan i de konflikter som uppstår i er verksamhet i form av blockerade önskemål?

Diskutera i 10 minuter. Inled med att starta timern så att ni har koll på tiden. Gå sedan vidare till nästa sida.