Lektion 5 – Interventionsmatrisen

Thomas Jordan presenterar i den avslutande lektionen den så kallade interventionsmatrisen – ett slags översiktskarta över olika åtgärder och strategier för att få ett avslut på en konflikt.

Ni får även ett arbetsblad med interventionsmatrisen som ni kan ladda ned här.
För att komma tillbaka till utbildningen trycker du på bakåtpilen i webbläsaren.

På den ena sidan kan ni utgå från en konflikt som är aktuell på er egen myndighet och fylla i matrisen. På den andra sidan finns en ifylld matris som ska ge en bättre bild av hur modellen fungerar.