Diskutera!

  • Vilken av de fyra ansatserna som Thomas Jordan pratar om använder ni mest i er verksamhet?
  • Vilken använder ni minst?
  • Vad kan ni göra för att få en balans och använda alla fyra ansatserna på er arbetsplats?

Diskutera i 10 minuter. Inled med att starta timern så att ni har koll på tiden. Gå sedan vidare till nästa sida.