Otillåten påverkan – webbaserat arbetsmaterial

Välkommen till Partsrådets stödmaterial om otillåten påverkan – en del av arbetsmiljöarbetet. Materialet syftar till att väcka lokala parters diskussion om vilka behov som finns i verksamheten av att belysa otillåten påverkan i arbetsmiljöarbetet.

Inledningsvis får ni en gemensam introduktion om vad otillåten påverkan är. Därefter kan ni titta på olika exempel i form av fyra filmer. Till varje film ges utrymme för både egen reflektion och experters kommentarer. I anslutning till filmerna får ni även tillgång till övning i form av ett arbetsdokument. Dokumentet ger stöd i dialog och diskussion kring ert nuläge och dokumentation av åtgärder.

Syftet är att skapa möjligheter för ett givande samtal mellan lokala parter som bidrar till att rusta er organisation ytterligare.

Starta utbildning