Archive

bar

Film från Skatteverket

Introduktion skatteverket

Film med Lotta Dellve om lösningsorienterat arbetssätt

Diskussion om skyddsombud och chefers ansvar

Film om skyddsombud

Intro om Skyddsombud

Film om chefers ansvar och delegering

Diskussion efter Lund om OSA

Film Lund

Sammanfattning OSA innan film från Lund