Lektion 4 - Organisatorisk och social arbetsmiljö

Ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling uppmärksammas allt mer på många arbetsplatser.

Kunskaperna om hur dessa faktorer påverkar både hälsa och verksamhetens resultat blir allt större.

I föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö finns bland annat regler om rutiner kring arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling.