Diskutera!

  • Hur arbetar ni med riskbedömning vid förändringar? Hur ser era rutiner ut för detta? Vad kan bli bättre?
  • Undersökning, riskbedömning, åtgärd och kontroll ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Hur fungerar alla delar i processen hos er? Hur följer ni upp?

Diskutera i 10 minuter. Inled med att starta timern så att ni har koll på tiden. Gå sedan vidare till nästa sida.