Lotta dellve introduktion nr 2 - Partsrådet Lotta dellve introduktion nr 2 – Partsrådet

Lotta Dellve och hennes forskarkollegor tittar framför allt på chefers handlingsstrategier, ledarskapets betydelse och verksamheters organisering under förändrings- och utvecklingsarbeten.

I en intervju med Lotta förklarar hon vad som skapar bra förutsättningar för samverkan och ett lösningsorienterat arbetssätt.