Ledarskap och medarbetarskap

Det finns mycket forskning som visar att hur ledarskapet är organiserat är helt avgörande för en bra arbetsmiljö.

Lotta Dellve är professor i arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet. Hon forskar om hur psykosocial arbetsmiljö påverkar arbete, hälsa och välbefinnande. Hennes forskning handlar mycket om chefers olika förutsättningar att leda på ett hållbart sätt.