Film med Lotta Dellve om lösningsorienterat arbetssätt - Partsrådet Film med Lotta Dellve om lösningsorienterat arbetssätt – Partsrådet