Diskutera!

  • Lotta Dellve talar i reportaget om vikten av tillit. Vad betyder tillit i ert vardagliga arbetsmiljöarbete för medarbetare, chefer och skyddsombud?
  • Vilka förutsättningar krävs för att alla medarbetare ska känna engagemang i arbetsmiljöfrågor? Vilka av dessa förutsättningar finns hos er? Behöver något förändras eller förbättras?

Diskutera i fem minuter. Inled med att starta timern så att ni har koll på tiden. Gå sedan vidare till nästa sida.