Diskutera!

  • Alla medarbetare har ett ansvar för att bidra till en bra och säker arbetsmiljö. Hur främjar ni det i er organisation?

Diskutera i fem minuter. Inled med att starta timern så att ni har koll på tiden. Gå sedan vidare till nästa sida.