Skatteverket arbetar lösningsorienterat för arbetsmiljön

Skatteverket har över 10 000 medarbetare och finns på många kontor över hela landet.

En utmaning i det systematiska arbetsmiljöarbetet är just den geografiska spridningen.

I nästa steg får ni se ett reportage från tre av Skatteverkets kontor i Sverige.