Diskutera!

  • Vad tänker ni när ni sett reportaget från Skatteverket. Vad kan ni lära er av deras arbete?
  • Hur skapar ni god samverkan? Vilka verktyg och vilket stöd har ni för att tillsammans lyckas med verksamheten?

Diskutera i fem minuter. Inled med att starta timern så att ni har koll på tiden. Gå sedan vidare till nästa sida.