10 frågor om arbetsmiljöarbete och samverkan

På nästa sida hittar ni ett quiz med 10 frågor om arbetsmiljöns regelverk. Svara på frågorna tillsammans. När ni valt ett svar klickar ni på det och får en förklaring och fördjupning till det rätta svaret.

OBS! Det är viktigt att ni väljer ett svar innan ni klickar på pilen för nästa fråga.

Lycka till!