Archive

bar

Film OSA introduktion

Andra diskussionen i Per Axell

Första diskussionen efter Per Axelll

Film Andra delen av Per Axell

Film Första delen av Per Axell

Diskussion om regelverket

Introduktion Samverkan och lösningsorienterat arbetssätt

LEKTION 6 – Samverkan och lösningsorienterat arbetssätt

Lärande Quiz

LEKTION 7 – Quiz och Sammanfattning