Diskutera!

  • Vad är bra med er arbetsmiljö?
  • Vilka utmaningar finns i er arbetsmiljö? Kom överens om en fråga som ni tycker att det är viktigt att arbeta vidare med.

Diskutera i 10 minuter. Inled med att starta timern så att ni har koll på tiden. Gå sedan vidare till nästa sida.