Lektion 2 – Så ser regelverket ut

Hur en arbetsmiljö ska vara utformad och hur ett arbetsmiljöarbete ska bedrivas finns reglerat i flera olika lagtexter.

Det är bra att känna till vilka det är som stiftar lagar, förordningar och föreskrifter.

Det är också viktigt att känna till att alla regler väger lika tungt, oavsett om de är lagar eller föreskrifter.