Välkommen!

I den här utbildningen går vi igenom grunderna i systematiskt arbetsmiljöarbete och ger en översikt av arbetsmiljölagstiftningen. Utbildningen blandar kunskap från experter med exempel från verkligheten. Ni kommer också att få många tillfällen att diskutera i gruppen.

Utbildningen avslutas med ett quiz som ska lösas genom samarbete.

Det är bra om någon eller några av er för anteckningar kring diskussionerna eftersom de sedan kan ligga till grund för fortsatt arbete med arbetsmiljön.

Ni tar er vidare i utbildningen genom att klicka på den stora pilen till höger.