Lektion 1 – Vad är en bra arbetsmiljö?

I arbetsmiljölagen definieras vad som är en arbetsmiljö. I lagen finns också ramverket för vad som utgör en bra och säker arbetsmiljö.

Arbetsmiljölagen är noga med att påpeka att alla individer är olika och att miljön ska anpassas efter varje individs förutsättningar.

Man säger också att arbetsmiljön ska vara anpassad efter sin tid och följa den tekniska utvecklingen.