Grunderna i SAM AFS 2001:1

Per Axell är arbetsrättsjurist, specialiserad på arbetsrätt och arbetsmiljörätt. Han är lärare i arbetsmiljörätt vid Stockholms Universitet. Han håller utbildningar och är konsult inom hela det arbetsrättsliga fältet.

Här går Per igenom föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Genomgången är uppdelad i två delar.

Efter varje del följer diskussionsfrågor som ni i gruppen ska diskutera.