Archive

bar

Lektion 3 – Orsaker och arbetsfält: Tre nivåer/ Gruppdiskussion

Lektion 3 – Konflikters tre nivåer

Lektion 2 – Fem teman/Gruppdiskussion

Lektion 2 – Fem teman/ Återkoppling/Media (Filnamn: 4 Återknytning efter reflektion)

Lektion 2 – Fem teman/ Gruppdiskussion

Lektion 2 – Fem teman/Media (filnamn: 3. Fem teman)

Lektion 2 – Fem teman

Lektion 1 – Vad är konflikter?/Media(filnamn: 2 vad är konflikter)

Lektion 1 – Vad är konflikter?/ Gruppdiskussion

Lektion 1 – Vad är konflikter?