Archive

bar

Avslutning och utvärdering

Lektion 3 – Orsaker och arbetsfält: Tre nivåer/Media (filnamn: 5. Orsaker och arbetsfält)

Lektion 2 – Fem teman/ Återkoppling text

Avslutande reflektion

Lektion 5 – Interventionsmatrisen/Gruppdiskussion

Lektion 5 – Interventionsmatrisen/Media (filnamn: 7. Interventionsmatrisen)

Lektion 5 – Interventionsmatrisen

Lektion 4 – Fyra sätt att hantera konflikter/Gruppdiskussion

Lektion 4 – Fyra sätt att hantera konflikter/ Media (filnamn6)

Lektion 4 – Fyra sätt att hantera konflikter