Diskutera!

  • Utgå från en pågående konflikt, tidigare konflikt eller tänkbar konflikt på er arbetsplats och fyll i interventionsmatrisen i arbetsbladet.
  • På vilket sätt kan ni använda interventionsmatrisen i er framtida konflikthantering på myndigheten?

Diskutera i 10 minuter. Inled med att starta timern så att ni har koll på tiden. Gå sedan vidare till nästa sida.