Återknytning efter reflektion

Thomas Jordan ger en återkoppling efter er egen reflektion. Han tar upp några frågor kopplat till de fem övergripande teman som kan ligga till grund för konflikten på Myndigheten för kulturfrämjande.

Här kan ni ladda ner en översikt över de fem övergripande teman som kan vara till hjälp vid er reflektion.