Diskutera!

  • Vilka olika teman för konflikter är aktuella i er verksamhet?
  • Vad är det för önskemål som Beata, Per-Arne och Peter har som blir blockerade i den dramatiserade berättelsen? (Fördelningsfrågor, positionsfrågor, strukturfrågor, beteendenormfrågor och övertygelsefrågor)

Diskutera i 10 minuter. Inled med att starta timern så att ni har koll på tiden. Gå sedan vidare till nästa sida.