Diskutera!

  • Vad får ni för tankar utifrån er egen verksamhet när Thomas Jordan definierar en konflikt?
  • Vilka andra associationer och bilder av vad en konflikt är har ni, utifrån erfarenheter från er egen verksamhet?

Diskutera i 10 minuter. Inled med att starta timern så att ni har koll på tiden. Gå sedan vidare till nästa sida.